Armenia

Հանում է խրոնիկական հոգնածության սինդրոմը:

Մեղվամոր կաթիկն իսկական բնության հրաշք է, որն ունի շատ բարդ բաղադրություն: Այն պարունակում է հորմոնանման նյութեր, որոնք բարձրացնում են կյանքի տոնուսը և հանում են հոգնածության զգացումը: Ի տարբերություն արհեստական սինթեզված հորմոնների, մեղվամոր կաթիկում դրանք բնական են և բնականորեն են յուրացվում օրգանիզմի կողմից:

ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ ԾԱՆՈԹԱՑԵՔ ՆԵՐԴԻՐ ԹԵՐԹԻԿԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆԸ:
ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑԵՔ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՀԵՏ: