Armenia

Ուժեղացնում է իմունիտետը:

Մեղվամոր կաթիկի ազդեցության հինմական կենսաբանական սկզբունքն իմունիտետի բարձրացումն է առավելագույն աստիճանի, երբ օրգանիզմն ինքնուրույն կարող է դիմակայել բազմաթիվ հիվանդությունների:

ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ ԾԱՆՈԹԱՑԵՔ ՆԵՐԴԻՐ ԹԵՐԹԻԿԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆԸ:
ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑԵՔ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՀԵՏ: