Armenia

Լավացնում է նյարդային և էնդոկրին համակարգի գործունեությունը:

Մեղվամոր կաթիկը նապստում է աշխատունակության և էներգիայի հոսքին, հանում է սթրեսի բացասական հետևանքները, կարգավորում է նյարդային համակարգի աշխատանքը նրա պարասիմպաթիկ և սիմպաթիկ բաժիններում: Նյարդային համակարգի հիվանդությունների ժամանակ բուժական էֆեկտը հասունանում է ի շնորհիվ B1, B6, PP վիտամինների և միկրոէլեմենտների, որոնք դրական ազդեցություն ունեն նաև էնդոկրին համակարգի աշխատանքի վրա և խթանում են նյութափոխանակությունը:

ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ ԾԱՆՈԹԱՑԵՔ ՆԵՐԴԻՐ ԹԵՐԹԻԿԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆԸ:
ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑԵՔ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՀԵՏ: