Moldova

Elimină sindromul de oboseală cronică

Lăptişorul de matcă este un miracol al naturii, care are o structură foarte complexă. Acesta conţine substanţe asemănătoare hormonilor care cresc vitalitatea şi înlătură starea de oboseală. Spre deosebire de cei sintetizaţi artificial, hormonii din lăptișorul de matcă sunt naturali și se absorb uşor de către organism.

CITIŢI CU ATENŢIE PROSPECTUL ÎNAINTE DE UTILIZARE.
ÎN CAZ DE REACŢII ADVERSE CONSULTAŢI UN SPECIALIST.