Armenia

Հակացուցոմներ

Պրեպարատի բաղադրիչների և մեղվաբուծական տարրերի նկատմամբ գերզգայունություն, Ադդիսոնի հիվանդություն: Գալակտոզայի հանդեպ ժառանգական անտանելիություն:

ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ ԾԱՆՈԹԱՑԵՔ ՆԵՐԴԻՐ ԹԵՐԹԻԿԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆԸ:
ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑԵՔ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՀԵՏ: