Armenia

Բաղադրությունը.

1 դեղահատը պարունակում է մեղվամոր կաթիկ լիոֆիլիզացված 10մգ:

Օժանդակ նյութեր- լակտոզայի մոնոհիդրատ, տալկ, կալցիումի ստեարատ, կարտոֆիլի օսլա:

ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ ԾԱՆՈԹԱՑԵՔ ՆԵՐԴԻՐ ԹԵՐԹԻԿԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆԸ:
ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑԵՔ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՀԵՏ: