Moldova

Condiţii de păstrare

Se păstrează la loc uscat şi întunecos, la temperaturi sub 25 ° C.

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

CITIŢI CU ATENŢIE PROSPECTUL ÎNAINTE DE UTILIZARE.
ÎN CAZ DE REACŢII ADVERSE CONSULTAŢI UN SPECIALIST.