Azerbaijan

MƏQALƏLƏR

ƏMİZDİRƏN ZAMAN GÖZƏLLİYİ NECƏ QORUMAQ OLAR?
ƏMİZDİRƏN ZAMAN GÖZƏLLİYİ NECƏ QORUMAQ OLAR?

Körpəni əmizdirmək -  insanın sağlam və tam inkişafı üçün lazım olan hər bir təminatı verən, təbii, faydalı və doğru yoldur.

Mövcud olan xüsusi qaydalar əsasən, asanlıqla laktasiyanı tənzimləyərək,  körpənı faydalı ana südü ilə təmin etmək olar. Lakin, bütün qadınlar əmizdirmək  prosesindən  tam razıdırlarmı? Əmizdirən qadınları daha çox nə narahat edir və qorxudur?  Əsas problemlərin qarşısını almaq üçün – gəlin birləşək!

Detail
ƏMİZDİRMƏK – UŞAĞIN İMMUNİTETİNİ TƏMİN ETMƏK ÜÇÜN EFFEKTİV VASİTƏDİR
ƏMİZDİRMƏK – UŞAĞIN İMMUNİTETİNİ TƏMİN ETMƏK ÜÇÜN EFFEKTİV VASİTƏDİR

Ana südü -  körpə üçün ideal qida hesab olunur.

Körpə ana südündən , inkişaf və artım  üçün zəruri olan bütün maddələri, həmçini, onun imunitetinin formalaşması üçün tələb olunan immunoqlobulinləri,mənimsəyir.

Əlbəttə, körpəni dolğun, faydalı maddələrlə zəngin südlə təmin etmək üçün, əmizdirən qadınlar düzgün qıdalanmalıdılar.
Detail

1 2 3
Istifadə etməzdən əvvəl, dərmanın göstərişləri ilə tanış olun.
Əks göstərişlər barədə mütəxəssislə məsləhətləşin.