Azerbaijan

HARADA ƏLDƏ ETMƏK OLAR

Şəhərivizin apteklərdən soruşun
Istifadə etməzdən əvvəl, dərmanın göstərişləri ilə tanış olun.
Əks göstərişlər barədə mütəxəssislə məsləhətləşin.