Azerbaijan

Maddələr mübadiləsini stimullaşdırır

Arı südü -təbiətin özü tərəfindən yaradılmış ən dəyərli məhsuldur. Arı südü multivitaminlər və mineralların əsl xəzinəsidir. Arı südünün tərkibinə  biotin,koferment R və pantoten turşusu- vitamin B5 kimi bioloji aktiv maddələr daxildir. Onların sayəsində, maddələr mübadiləsini normallaşdirir.  Arı südünün tərkibinə eyni zamanda,  toxuma tənəffüsü və oksidləşmə-reduksiya proseslərində mühüm rol oynayan yağ turşuları da daxildir.

Arı südü öz mahiyyətinə əsasən təbii bioloji stimulyatordur.

Istifadə etməzdən əvvəl, dərmanın göstərişləri ilə tanış olun.
Əks göstərişlər barədə mütəxəssislə məsləhətləşin.