Azerbaijan

Temperatur 25 ° C-dən çox olmayan ,quru, qaranlıq yerdə saxlanılır.

Uşaqların əli çatmadığı yerdə saxlamaq lazımdır.

Istifadə etməzdən əvvəl, dərmanın göstərişləri ilə tanış olun.
Əks göstərişlər barədə mütəxəssislə məsləhətləşin.