Armenia
Ապիլակ Գրինդեքսը բնական պրոդուկտ է, մեղվամոր կաթիկի հումքից պատրաստված, որն ավելի քան 40 տարի խորհուրդ է տրվում մասնագետների կողմից հղիների և կերակրող մայրիկների օգտագործման համար:
ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ ԾԱՆՈԹԱՑԵՔ ՆԵՐԴԻՐ ԹԵՐԹԻԿԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆԸ:
ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑԵՔ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՀԵՏ: