Armenia

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

<<Հետծննդյան սինդրոմ>>, ինչպես արագ <<վերադառնալ կյանքին>> ծննդաբերությունից հետո
<<Հետծննդյան սինդրոմ>>, ինչպես արագ <<վերադառնալ կյանքին>> ծննդաբերությունից հետո

Ծննդաբերության նախապատրաստումը և ուրախ սպասումը

           Հղիության ինն ամիսների ընթացքում մենք անհամբերությամբ սպասում ենք փոքրիկի ծնվելուն: Պատկերացնում ենք, թե ինչպիսին է նա լինելու, ուրախանում ենք տեսնելով փոքրիկի առաջին ուլտրաձայնային <<լուսանկարը>>, խնամքով կատարում ենք բժիշկների ցուցումները, աշխատում ենք չհուզվել, շատ ժամանակ անցկացնել մաքուր օդում:

մանրամասն
Կրծքով կերակրման դրական և բացասական կողմերը
Կրծքով կերակրման դրական և բացասական կողմերը

Բեղմնավորումը, հղիությունը, ծննդաբերությունը,կրծքով կերակրումը-դրանք բնության կատարյալ և անկրկնելի հրաշքներն են: Կիննամբողջությամբ  <<բացահայտվումէ>> փորձարկելովայդպրոցեսներնիրվրա:
             Հաճախկրծքովկերակրումըբազմաթիվհարցերէառաջացնումերիտասարդմայրերիմոտ: Փորձենքպարզաբանելայդամենըմիասին:

մանրամասն
Կերակրող մայրերի դիետա Ինչ կարելի է, և ինչ – ոչ
Կերակրող մայրերի դիետա Ինչ կարելի է, և ինչ – ոչ

Երեխայի ճիշտ զարգացման և աճի համար շատ օգտակար է և անփոխարինելի է կրծքով կամ բնական կերակրելը: Լակտացիայի ամբողջ շրջանում կերակրող մայրը պետք է բոլոր օրենքներին հետևի:

մանրամասն
Վիտամինները  կրծքով կերակրման ժամանակ
Վիտամինները կրծքով կերակրման ժամանակ
Կրծքի կաթը ունի կատարյալ կազմ և բնական սնուցում է երեխայի համար: Բրաունի համալսարանի գիտնականները ապացուցել են, որ երեխաները, որոնց կերակրել են կրծքով, ցույց են տվել ուղեղի զարգացման ավելի լավ արդյունքներ, համեմատած երեխաների, ովքեր ստացել են արհեստական և խառը կերակրում:
մանրամասն
Կաթնարտադրություն. ինչպես որոշել արդյոք Ձեր երեխան հագեցած է?
Կաթնարտադրություն. ինչպես որոշել արդյոք Ձեր երեխան հագեցած է?

Շատերիտասարդմայրերի մտահոգությունն այն է, կբավարարիկրծքիկաթը փոքրիկին,արդարացվածէ: Իվերջոկաթը՝սնուցող նյութերի միակլիարժեքաղբյուրն է, երեխայի կյանքի առաջին ամիսների ընթացքումանհրաժեշտաճիևզարգացման համար: Նույնիսկժամանակակիցմանկականսննդումկազմըչիկարողանումնրա հետ «մրցակցել»:  Հետևաբար, ցանկալիէմայրիկներինանելհնարավորամենինչ, որպեսզինորածինը ստանա կրծքիկաթանհրաժեշտքանակով:Ինչպեսհասկացանք, հագենում էձերերեխանեւինչպիսիգործողություն է անհրաժեշտ ձեռնարկել, եթեկաթըբավարարչէ? 

մանրամասն

1 2 3
ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ ԾԱՆՈԹԱՑԵՔ ՆԵՐԴԻՐ ԹԵՐԹԻԿԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆԸ:
ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑԵՔ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՀԵՏ: