Moldova

Termen de valabilitate

2 ani

A nu se utiliza după data înscrisă pe ambalaj.

CITIŢI CU ATENŢIE PROSPECTUL ÎNAINTE DE UTILIZARE.
ÎN CAZ DE REACŢII ADVERSE CONSULTAŢI UN SPECIALIST.